Psihoterapijas metodes

eht_webSavā praksē es izmantoju vairāku psihoterapijas virzienu metodes, kas savstarpēji papildina viena otru. Jo, pat ja maniem klientiem ir līdzīgas grūtības, tas pavisam nenozīmē, ka ar katru no viņiem terapija noritēs vienādi. Liela loma ir klienta personībai, viņa gaidām no terapijas, mērķiem, ko vēlas sasniegt, un, protams, terapijas ilgumam. Izmantojot dažādas pieejas ir iespēja atrast optimālu darba stilu ar katru klientu:

Eksistenciālā psihoterapija

Eksistenciālā terapija uzskata, ka emocionālās/psiholoģiskās problēmas rodas no: nevēlēšanās (vai bailēm) riskēt un dzīvot pilnīgāku dzīvi; nespējas pieņemt nāves nenovēršamību; nespējas kļūt par pilnīgi patstāvīgu un neatkarīgu cilvēku; sabiedrības standartu ievērošanas, ignorējot savas domas un pieredzi; atteikšanās no pašrealizācijas.

Sīkāk >>

Geštaltterapija

Geštaltterapija ir viens no eksistenciālās psihoterapijas virzieniem. Galvenais tās mērķis ir attīstīt cilvēka spēju apzināties, kas ļauj sasniegt personības viengabalainību, ļauj veidot piepildītu un jēgpilnu dzīvi, kā arī uzlabot kontaktu ar apkārtējiem cilvēkiem un ārējo pasauli. Geštaltterapija netiecās uz ātru uzvedības maiņu un simptomu likvidēšanu. Tehniskā simptomu likvidēšana vai uzvedības maiņa bez pietiekošas apzināšanas nedod stabilus rezultātus vai arī rada situāciju, kad veco problēmu vietā rodas jaunās.

Sīkāk >>

Kognitīvi biheiviorālā psihoterapija

Kognitīvi biheiviorālā terapija ir vērsta uz to, lai klients iemācītos identificēt, novērtēt un koriģēt savas kļūdainās domas un/vai disfunkcionālo (neveselīgu) uzvedību. Kognitīvā psihoterapija liek uzsvaru uz to, ka cilvēka uzvedību un jūtas nosaka nevis situācija, kurā cilvēks atrodas, bet tas, kā cilvēks uztver šo situāciju. Tieši mūsu domas ir mūsu emocionālo pārdzīvojumu un tālāko rīcību pamats. Kognitīvajā psihoterapijā mēs strādājam ar klienta negatīvo domāšanu – negatīvajām automātiskajām domām un maldīgiem uzskatiem. Strādājot ar biheiviorālās jeb uzvedības psihoterapijas metodēm, mēs ne tik daudz koncentrējamies psihoterapijas procesā uz klienta konfliktu (simptomu, problēmu) iemesliem un avotiem, cik strādājam ar klienta neveselīgiem uzvedības stereotipiem.

Sīkāk >>

Traumatiskās informācijas pārstrāde (EMDR)

Šīs psihoterapijas metodes pamata uzdevums ir aktivizēt cilvēka nervu sistēmas dabisko traumatisko atmiņu pārstrādes mehānismu.

Sīkāk >>

Emocionālās brīvības tehnika (EFT)

Emocionālās brīvības tehnika (Emotional Freedom Techniques, saīsināti – EFT) ir uz darbu ar ķermeni orientēta metode, kas rada dzīļu psiholoģisku efektu. Šī tehnika izmanto akupunktūras punktus emocionālo un psiholoģisko problēmu risināšanai.

Sīkāk >>