SKYPE konsultācija

raksti_topOnline SKYPE video konsultācija

SKYPE konsultācija ir mūsdienu alternatīva klātienes psiholoģiskajai palīdzībai.

Konsultācija notiek VIDEO režīmā, lai mēs redzam un dzirdam viens otru. Tas ir svarīgi, jo tad mūsu saruna ir maksimāli pietuvināta klātienes kontaktam.

Saturiskajā ziņā SKYPE konsultācijas laikā notiek tas pats kā klātienes kontaktā – mēs kopā analizējam un tiecamies izprast jūsu grūtības, skaidrojam, kas jums traucē tikt ar tām galā, un meklējam risinājumus.

Darba formats: lai mūsu sadarbība būtu efektīva, mēs tiekamies skype regulāri 1 reizi nedēļā (tik ilgi, cik jums būs nepieciešams). Mēs vienojamies par konkrētu nedēļas dienu un laiku, kurā notiks skype sesijas. Sarunas ilgums ir 50 minūtes.

Cena par konsultāciju SKYPE režīmā – 50 EUR.   Apmaksa tiek veikta ar pārskaitījumu ne vēlāk kā 48 stundas pirms norunātās konsultācijas.

Pieteikties uz SKYPE konsultāciju var tāpat kā uz klātienes konsultāciju. Zvaniet man (tel. 00 371 29432481) vai rakstiet uz e-pastu (natalija@psihoterapeite.lv) un mēs vienosimies par SKYPE tikšanās datumu un laiku.