Izglitība

  • Latvijas Universitātes Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte, bakalaura un maģistra grāds psiholoģijā (diploms Nr. 007583, izdots 2000.gada 15.jūnijā).
  • Humānistiskās un eksistenciālās psiholoģijas institūts (Viļņa, Lietuva), bāzes un profesionālā līmeņa apmācību programma eksistenciālajā psihoterapijā. Psihoterapeita kvalifikācija (diploms Nr. 46, izdots 2004.gada 25.augustā).
  • Institute for Trauma Therapy (Berlin), apmācību programma psihoemocionālo traumu psihoterapijā – “Eye Movement Desensitization and Reprocessing” (EMDR). Bāzes un profesionālā līmeņa sertifikāts (2009.gads).
  • The iEFT Centre (London, UK), EFT apmācību programma (Level 1, 2) – „Emotional Freedom Techniques” (EFT). EFT praktiķa sertifikāts (2010.gads).
  • The EFT Training Academy (London, UK), EFT apmācību programma (Level 3) – „Emotional Freedom Techniques” (EFT). EFT Advanced practitioner certificate (2011.gads).