Izglitība

be strong big
  • Latvijas Universitātes Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte, bakalaura un maģistra grāds psiholoģijā (diploms Nr. 007583, izdots 2000.gada 15.jūnijā).
  • Humānistiskās un eksistenciālās psiholoģijas institūts (Viļņa, Lietuva), bāzes un profesionālā līmeņa apmācību programma eksistenciālajā psihoterapijā. Psihoterapeita kvalifikācija (diploms Nr. 46, izdots 2004.gada 25.augustā).
  • Institute for Trauma Therapy (Berlin), apmācības programma psihoemocionālo traumu psihoterapijā – “Eye Movement Desensitization and Reprocessing” (EMDR). Bāzes un profesionālā līmeņa sertifikāts (2009.gads).
  • The iEFT Centre (London, UK), EFT apmācības programma – „Emotional Freedom Techniques” (EFT). EFT praktiķa sertifikāts (2010.gads).
  • The EFT Training Academy (London, UK), EFT apmācības programma (Level 3) – „Emotional Freedom Techniques” (EFT). EFT Advanced practitioner certificate (2011.gads).

Es turpinu savu profesionālo izglītību regulāri apmeklējot mani interesējošus seminārus un konferences, katru mēnesi piedaloties individuālajās un grupas supervīzijās, kā arī pēc nepieciešamības turpinot savu individuālo terapiju.