Informācijas adaptīvas pārstrādes teorija

Informācijas adaptīvas pārstrādes modeļa pamatideja ir, ka emocionālo problēmu iemesls ir disfunkcionāli saglabātas atmiņas par kādiem mūsu dzīves notikumiem. 

Disfunkcionāli saglabātas atmiņas atšķiras no parastajām atmiņām ar to, ka šādu atmiņu atcerēšanas nozīmē atkal piedzīvot pagātnes notikumu tagadnē. Cilvēks kļūst emocionāli pārņemts, viņš izjūt visas tā brīža jūtas, domā tās pašas domas un rīkojas kā toreiz. Tāpēc terapijas mērķis ir adaptīvi pārstrādāt šāda veida atmiņas, lai tās pārtaptu par parastajām atmiņām, kuras atceroties mēs vairs nepaliekam emocionāli pārņemti. 

Adaptīvs informācijas pārstrādes process:

Disfunkcionāli saglabāta informācija:

Adaptīvais atrisinājums: