Psihoterapijas pieeja un metodes

Savā darbā es apvienoju dažādas terapijas pieejas un metodes. Profesionālās darbības laikā es no visām iepazītām psihoterapijas pieejām atlasīju tās, kuras manā praksē izrādījās visefektīvākās. Šajā sadaļā es aprakstīju galvenās mana darba koncepcijas un metodes, taču, protams, ir daudz vēl dažādu nianšu, kas nāk no dažnedažādiem apmeklētiem semināriem, konferencēm, darba grupām un izlasītām grāmatām.