Eksistenciālā terapija

imagesh911g59r

Eksistenciālā terapija uzskata, ka emocionālās/psiholoģiskās problēmas rodas no: nevēlēšanās (vai bailēm) riskēt un dzīvot pilnīgāku dzīvi; nespējas pieņemt nāves nenovēršamību; nespējas kļūt par pilnīgi patstāvīgu un neatkarīgu cilvēku; sabiedrības standartu ievērošanas, ignorējot savas domas un pieredzi; atteikšanās no pašrealizācijas.

Bieži uzskata, ka eksistenciālā terapija ir filozofēšana ar klientu par dažādām eksistenciālām tēmām (dzīve un nāve, dzīves jēga un tās trūkums utt.). Patiesībā nekas tāds terapijā nenotiek.

Terapeitiskā saruna fokusējas uz tiem konkrētiem jautājumiem, ar kuriem klients ir atnācis uz terapiju. Savukārt, eksistenciālā filozofija izpaužās terapeita attieksmē pret klientu, klienta problēmām un simptomiem, terapeitiskām attiecībām un terapeitisko procesu.

Eksistenciālā pieeja neuztver klientus kā pacientus, kuri būtu jāārstē vai “jālabo”.

Eksistenciālā terapija skatās uz klientu simptomiem un grūtībām, nevis kā uz psihopatoloģiju, kas būtu jālikvidē, bet kā uz klienta individuālo/unikālo veidu kā tikt galā ar dzīvi un kā risināt problēmas.

Tāpēc eksistenciālais terapeits tiecās saprast klienta pasauli – to, KĀ cilvēks dzīvo savu dzīvi, un palīdz klientam attīstīt spēju būt kontaktā ar sevi un saviem iekšējiem procesiem, jo tādejādi klients iemācās patstāvīgi rast atbildes uz saviem jautājumiem un līdz ar to spēj veidot savu dzīvi piepildītāku un jēgpilnu.